Jordbruksfastighet Inål 2:18

skog_i_söder (800x532)SAM_0689[1] (800x532)skog i norr 2 (800x532)tomtmark (800x532)utsikt tomtmark (800x532)Accepterat ny (640x480)

 

I lantligt belägna Inål finns nu en liten jord- och skogsbruksfastighet till salu, ca 12 km norr om centrala Norrtälje. Fatstigheten är lämplig för djurhållning i mindre skala, tex hästgård.

Pris 595 000 Kr accepterat pris

Inål är ett aktivt brukat jordbruksområde med flera mindre gårdar, de flesta permanent bebodda. I området finns även bebyggelse i form av fritidsfastigheter. För att komma till fastigheten följ Inålsvägen och håll till höger vid soptunnor/brevlådor. Kör förbi åkermark och mindre skogsparti så kommer du fram till fastigheten. På vägens norra sida finns ekonomibyggnad och på den södra sidan finns tomtmark med tänkt placering av framtida bostadshus.

Inål 2:18 är ca 7,3  ha stor och består av ca 4 ha åkermark/vall, ca 2-3 ha skog och resten av väg- och tomtmark avsett för småhus.

Ekonomibyggnad som finns används i dag som maskinhall. Rejält tilltagen takhöjd, byggnadsmått 6,4×7.8m. Det finns utrymme att gjuta betonggolv för den som vill inreda, tex till stall.

Till fastigheten finns beviljat bygglov för ett bostadshus på 80 kvadratmeter. Byggsamråd har hållits på kommunen och en kontrollansvarig finns knuten till projektet. Husets placering är inmätt av kommunens lantmäteriavdelning och utmärkt med rödmarkerade pinnar. Byggstart kan ske omgående. Tillstånd för trekammarbrunn och markinfiltration av avloppsvatten finns.

Åkermarken består i huvudsak av insådd vall där mindre ovårdade partier finns. Från skogen finns det möjlighet till uttag av ved och virke för husbehov. Skogen i söder är grandominerad med inslag av björk och är gallringsmogen. Skogen i norr är uppvuxen blandskog. Den nordostliga delen av marken, närmast fritidsbebyggelsen, kan man tänka sig göra framtida avstyckning av småhustomter.   I samband med fastighetsförsäljningen kommer stödrätter motsvarande 4,4ha att överlåtas till köparen. Övertagande av gårdsstöd för 2015 kan också ingå. Stödet för 2015 är ca 5000kr, kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län för mer exakta detaljer. Förvärvstillstånd krävs ej för denna fastighet.

Avgift för bygglov och avloppstillstånd är betalt av säljaren, likaså för det arbete kontrollansvarig lagt ner hittills. Anslutningsavgift för el från Vattenfall tillkommer för köparen, ca 28000kr. Avgift för installation av fasadskåp tillkommer för köparen ca 5000-10000kr, beställt från Elcentralen i Norrtälje.